Dotcomwebdesign.com
Dexter - avlsdyr og kd

Vores Dextere

Vores dextere går ude hele året.

Om sommeren græsser de på engene.
Om vinteren går de i løsdrift på dybstrøelse - halm - og bestemmer selv, om de vil være ude eller inde.

Kalvene går det første halve år sammen med deres mor.
Når de bliver taget fra deres mor, går tyrene og kvierne i vinterhalvåret hver for sig i store fællesbokse med dybstrøelse.